loader image

Przedszkole miejskie nr 2 w Sosnowcu

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2024/2025

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Sosnowcu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 23 stycznia 2024 r., od dnia 01.03.2024 do 12.03.2024 odbywać się będzie rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny (aktywny od 01.03.2024 od godziny 12.00):

Rodzicom, których dzieci uczęszczają do przedszkola, wydawane będą DEKLARACJE WOLI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Termin złożenia wypełnionej deklaracji upływa w dniu 20.02.2024.

Brak dostarczenia deklaracji we wskazanym terminie, jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.