loader image

Przedszkole miejskie nr 2 w Sosnowcu

Nasza kadra

Kadrę przedszkola tworzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy wspierają i kierują procesem uczenia się
dzieci, promując nowatorskie metody pracy w oparciu o innowacje pedagogiczne. 

Naszych podopiecznych:

 • uczymy samodzielności, zdobywania wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań;
 • wspieramy i rozwijamy osobowość dziecka;
 • stymulujemy rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny;
 • wzmacniamy motywację poznawczą;
 • indywidualizujemy rozwój wiedzy, umiejętności i postaw;
 • rozwijamy twórcze myślenie;
 • kształtujemy umiejętność współpracy i życia w grupie rówieśniczej;
 • dostosowujemy metody uczenia do predyspozycji dziecka;
 • wspieramy rozwój talentów i zainteresowań, dążąc do pełnego wykorzystania potencjału każdego dziecka,
  uwzględniając jego potrzeby i indywidualność;
 • dbamy o codzienną porcję gimnastyki i ruchu.  

Nauczyciele:

Dyrektor Małgorzata Gałczyńska – nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor mgr Hanna Polak – nauczyciel dyplomowany 
mgr Jolanta Nowaczyk – nauczyciel dyplomowany
mgr Justyna Szymkiewicz – Waksmańska – nauczyciel mianowany
mgr Elżbieta Jachna – Bugaj – nauczyciel mianowany
mgr Ewa Lotko – nauczyciel początkujący
mgr Anna Słonina – nauczyciel początkujący, nauczyciel języka angielskiego 

Specjaliści:
mgr Dorota Węglarz – logopeda
mgr Sylwia Mysło – psycholog
mgr Magdalena Makulska – Zientek – pedagog specjalny

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2024/2025

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Sosnowcu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 23 stycznia 2024 r., od dnia 01.03.2024 do 12.03.2024 odbywać się będzie rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny (aktywny od 01.03.2024 od godziny 12.00):

Rodzicom, których dzieci uczęszczają do przedszkola, wydawane będą DEKLARACJE WOLI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Termin złożenia wypełnionej deklaracji upływa w dniu 20.02.2024.

Brak dostarczenia deklaracji we wskazanym terminie, jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.